page_banner

Formiát vápenatý

  • Feed Grade Calcium Formate

    Formát vápenatý v kvalite krmiva

    Ako nová kŕmna prísada.Kŕmenie mravčanom vápenatým na zvýšenie telesnej hmotnosti a používanie mravčanu vápenatého ako kŕmnej prísady pre prasiatka môže podporiť chuť do jedla prasiatok a znížiť výskyt hnačky.Pridanie 1% ~ 1,5% mravčanu vápenatého do stravy pre prasiatka môže výrazne zlepšiť úžitkovosť odstavených prasiatok.Nemecký výskum zistil, že pridanie 1,3 % mravčanu vápenatého do stravy odstavených prasiatok môže zlepšiť mieru konverzie krmiva o 7 % až 8 % a pridanie 0,9 % môže znížiť výskyt hnačky u prasiatok.